VTQ SEDALIN GEL 10 ml

Šifra: VTQ423164
Opis proizvoda

SEDALIN gel, gel za peroralnu primjenu, 35 mg/mL, pas acepromazin 1 mL gela za peroralnu primjenu sadržava: Djelatna tvar: Acepromazin u obliku acepromazin maleata35 mg Pomoćne tvari: metil-parahidroksibenzoat, propil-parahidroksibenzoat, natrij acetat, natrij ciklamat, hidroksietilceluloza, glicerol 85% i pročišćena voda. Farmaceutski oblik: Gel za peroralnu primjenu. Veličina pakovanja: 1 x 10 mL Ciljne vrste životinja: Pas Indikacija(e): Premedikacija anestezije, neuroleptička anestezija, umirivanje (trankvilizacija), sedacija i bolesti putovanja pasa. Pažljivo pročitati uputu o VMP prije primjene. Način i putevi primjene: p.o. Pažljivo pročitati uputu o VMP prije primjene. Karencija: Nije propisana jer se ovaj VMP ne primjenjuje životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane. Posebno(a) upozorenje(a): Pročitati uputu o VMP prije primjene. Rok valjanosti: Vidi EXP. Posebni uvjeti čuvanja: Čuvati u originalnom pakovanju, pri temperaturi do 25°C. Posebne mjere opreza pri odlaganju neupotrebljenih proizvoda ili otpadnih materijala: S neiskorištenim VMP i praznom ambalažom postupa se u skladu sa Zakonom o otpadu. Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept. Čuvati izvan dosega i pogleda djece. Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet: VETOQUINOL SA, Magny-Vernois, 70200 LURE, Francuska Broj odobrenja za stavljanje u promet: UP/I-322-05/12-01/319

Značajke proizvoda
Farmaceutski oblik Gel za peroralnu primjenu
Farmakoterapijska grupa Psiholeptik
Djelatne tvari Acepromazin
Ciljne vrste životinja Pas
Uvjeti izdavanja Izdavanje na recept
Česta pitanja

Kome je namijenjen web shop?

Ovo je B2B web shop i namijenjen je isključivo našim poslovnim partnerima i nije namijenjen fizičkim osobama.
Ukoliko niste naš poslovni partner možete nas kontaktirati ili zatražiti pristup putem online obrasca.

Kako se prijaviti?

Web shop je namijenjen samo tvrtkama i prijava je moguća tek nakon što predstavnik tvrtke zatraži korisnički račun.  Nakon provjere, bit će vam dodijeljena jedinstvena lozinka koja je neophodna prilikom prijave. Kod prijave unesite vašu e-mail adresu i lozinku i naručivanje može početi.

Kako koristiti web shop?

Korištenje započinje prijavom. Nakon prijave možete pregledavati vaše osnovne uvjete i naručivati proizvode koji su vam dostupni ovisno o prodajnom kanalu.

Kako naručiti?

Nakon što ste se prijavili započinjete s korištenjem web shopa. Izrada narudžbe je ista kao u svim klasičnim web shopovima. Nakon što ste odabrali proizvod, ili više njih, unijeli željenu količinu i stavili proizvod u košaricu, prikazuje vam se dijaloški prozor na kojem su vam ponuđeni:

  • Nastavi kupovinu
  • Pregled košarice
  • Dovrši kupnju

Ako pritisnete ˝Dovrši kupnju˝ dolazite do zadnjeg koraka narudžbe u kojoj je za svaki slučaj potrebno pregledati podatke o dostavi i naručene proizvode te pritisnuti ˝Kreiraj narudžbu˝. Nakon toga sve informacije o narudžbi vam stižu putem e-mail adrese.

Ako se odlučite na ˝Pregled košarice˝, koja se također nalazi i u gornjem desnom kutu zaslona, imate opciju promjene sadržaja narudžbe. Kada ste odlučili da želite napraviti narudžbu, pritisnite ˝Dovrši kupnju˝. Sada dolazite do zadnjeg, prethodno opisanog koraka kreiranja narudžbe.

Naravno, uvijek se možete vratiti na naslovnu stranicu i nastaviti s izradom narudžbe.